Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Szülői közösség
Szülői képviselet


Intézményünkben a Közoktatási Törvénynek megfelelően működik a szülők közössége, melynek tagjai demokratikus módon, az óvodába járó gyerekek szülei megbízásából kerülnek ki.


A szülői közösség dönt
• saját működési rendjéről,
• munkatervének elfogadásáról,
• tisztségviselőinek megválasztásáról.
Az óvodai SZK figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelő testületet, az óvodavezetőt és az intézmény fenntartóját.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
Egyetértési jogot gyakorol az intézményi SZMSZ, Házirend, és IMIP elfogadásakor.