Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Munkatársaink
Zugliget Óvoda munkatársai

Intézményünkben 13 főiskolát végzett óvónő letéteményese az óvoda hármas funkciója gyakorlati megvalósításának, a gyermekek testi – lelki – szellemi fejlődésének, valamint a csoportokban különböző szinteken működő közösségek kialakításának, fejlesztésének.

Az óvónők munkáját 9 szakképzett dajka segíti. Ebből hatan közvetlenül csoportban dolgoznak. Az óvónővel szorosan együttműködve segítik az egészséges életvitel szokásainak és szabályainak belsővé válását, a gyerekek életkori és egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével. Felelősek saját csoportjuk rendjéért és tisztaságáért.


3 dajka az óvoda egyéb helyiségeinek rendjéért és tisztaságáért felelős.


A kertész az udvar rendjéért, tisztaságáért, a kerti munkák elvégzéséért felelős, és egyben a kisebb, nem szakmunkát igénylő javításokat végzi az udvaron és az épületben.


A gazdasági ügyintéző segítséget nyújt abban, hogy az óvodavezető felelősséggel végezhesse munkáját.


Az óvoda vezetője összehangolja, irányítja, szervezi az óvodában folyó pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási és tanügyigazgatási feladatokat, valamint együttműködik a fenntartóval, különböző intézményekkel, szervezetekkel, és szolgáltatókkal.