Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Állásajánlatok
Óvodapedagógus
5 fő jelentkezését várjuk:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában működő Zugliget Óvodába óvodapedagógusokat keres.

 

Feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

 

Pályázati feltételek:

-Főiskola, óvodapedagógus,

-magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Amit kínálunk:

-határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

-barátságos csapat, igényes munkakörnyezet

-Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

-50.000 Ft/hó illetménykiegészítés

-Pályakezdő pedagógusok részére a gyakornoki időre a 50.000 Ft/hó illetménykiegészítésen felül még bruttó 12.300 Ft/hó illetménykiegészítés

-Cafeteria bruttó 240.000 Ft/év

-Önkormányzatunk az Alkotás u. 21. szám alatti megújult épületben, a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban lakhatási lehetőséget is biztosít az újonnan felvett munkavállalók számára önálló családi otthonuk megteremtéséig. A szolgálati lakás bérbeadásának feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 34/2017. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet 18/A. §-ában foglalt feltételeknek.

A munkavégzés helye:

Zugliget Óvoda (1125 Budapest, Zalai út 2.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban érintettek megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30.

 

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Mári Gáborné óvodavezető részére a zugligetovoda@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 05.