Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Mérések
Mérések

Munkánk során az alábbi elveket tarjuk szem előtt:
Olyan rendszer folyamatos építése a célunk, amelyet eszközként használhatunk a minőségi munkában. A rendszerépítés folyamán a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazottak megvalósítására törekszünk.
A minőségirányítás alapjának, a partneri igények és elégedettség készítésének, végrehajtásának és ellenőrzésének elsősorban arra kell irányulnia, hogy az óvodában folyó munka mind jobban szolgálhassa a partnerek, benne elsősorban a gyerekek érdekeit. Folyamataink szabályozását a minőség garanciájának tartjuk. A folyamatok oly módon legyenek szabályozva, hogy azok biztonságot nyújtsanak az abban érintettek számára.
A rendszerépítés során teamekben dolgozunk, lényegesnek tartjuk, hogy óvodánk minden dolgozója annak a teamnek a munkájában vegyen részt, amely feladatainak elvégzéséhez tudása, érdeklődése, „kapacitása” van.
 

Mérés: a mérés olyan tevékenység, mely eredményeként a vizsgált jelenség számszerűsíthetővé, és összehasonlíthatóvá válik. A mérés és értékelés egymással összefügg. A mérés célja objektív adatok gyűjtése, a készség és képességszint megállapításához és a további fejlesztési területek rögzítéséhez.


Az értékelés és mérés kiterjed: 
• A gyermekek fejlődésének nyomon követésére
• A HNP szerinti munka nyomon követésére
• Az éves munkaterv teljesítésére
• Az óvodapedagógusok és technikai dolgozók tevékenységének értékelésére
• A szakmai teamek munkájának értékelésére
• Az iskolától kapott visszajelzések értékelésére
• Óvónői önértékelésre.