Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Tájékoztató étkezési térítési díj változásáról

Kedves Szülők!


Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő - testülete 2015. április 28-i ülésén (16/2015. (IV.28) számú rendeletében) határozott a 2015. szeptember 1-től érvénybe lépő intézményi étkezési térítési díjakról. A döntés értelmében, óvodánkban az étkezési térítési díj - mely háromszori étkezést tartalmaz,

bruttó 533,- Ft, azaz ötszázharminchárom forint/nap.


Üdvözlettel:

Horváth Dori Márta