Zugliget Óvoda

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek
Tájékoztató 2015. szeptember 1-től érvényes étkezési térítési díj kedvezményről

Kedves Szülők!

 

Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy az Országgyűlés döntött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

 

A törvénymódosítás alapján 2015. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díjra, normatív kedvezményként 100%-os támogatást kell érvényesíteni az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül annak, aki:

 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

2.tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

3. olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;

4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (aktuális adatok alapján 89.410,- Ft/fő);

5. a gyermeket nevelésbe vették.


A törvény ezen pontja 2015. szeptember 1-én lép hatályba, addig a fenntartó előkészíti a szükséges MÁK által is elfogadott, az önkéntes nyilatkozattételt megalapozó nyilatkozatokat.


Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember hónapra - fenti kedvezmények életbelépésével - az étkezési térítési díj befizetésére 2015. augusztus 24-én, és 25-én reggel 7-10 óráig lesz lehetőségük, csak készpénzes formában.

Kérjük, hogy a díjat (533,- Ft * 22 nap = 11.726,- Ft-ot) lehetőség szerint kiszámolva hozzák magukkal!


Ekkor tudják a kedvezmények ismeretében kitölteni az ahhoz szükséges nyilatkozatokat.


Megértésüket megköszönve tartalmas és szép nyarat kívánunk!


Üdvözlettel:


Horváth Dori Márta

óvodavezető